Cat® connect

Hur kan du bli effektivare och tjäna mer pengar med din utrustning?
Upptäck Cat Connect teknologier och service.

Get access to our brochures

Before you can download our brochures from this website, we ask you to complete this short form. After you have filled in the form you can access all brochures directly.

Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Ditt meddelande har skickats.

Uppdatera sidan och börja ladda ner alla våra broschyrer på denna webbplats.

Uppdatera sidan

Cat® Link

Tillbaka till översikt

Telematics komponenter

Upptäck våra lösningar för att uppkoppla din blandade maskinpark.

Product LinkTM ansluter dig trådlöst till din utrustning vilket ger dig värdefull kännedom beträffande hur din utrustning arbetar.

Lokaliserare Service

Lösningen för dina arbetsredskap och annan motorlös utrustning

Vistelseort, Geo- inhängnad & underhåll

Bas Service

Telematics standardlösning för alla dina maskiner

Placerare + Timmar & resursutnyttjande

Essentials Service

Din önskade lösning för dina Cat maskiner

Bas + bränslenivå & bränsleutnyttjande, säkerhet & förarfel, felkoder & varningssignaler, cykler & nyttolast

VisionLink®

VisionLink är en mjukvara som ger dig möjliget att hålla koll på följande information:

 • Lokalisering
 • Timmar
 • Bränsleförbrukning
 • Produktivitet
 • Arbets- och tomgångstid
 • Diagnoskoder

Så att du kan göra välavvägda, faktabaserade beslut för att maximera effektivitet, förbättra produktivitet, och sänka dina kostnader för att äga och driva din maskinpark. Tillgänglig för satellit- eller mobiltelefonuppkoppling och för web-eller mobilt gränssnitt.

För att börja med Vision Link, prova gärna att titta på vår discovery video.

Om du vill få mer information gällande rapportering, kolla denna watch this video.

NYCKELFINESSER

Specialutforma instrumentpaneler, summeringar, varningssignaler & rapporter

Möjligt för blandade maskinparker

Förbättrad mobil erfarenhet för paddor och mobiltelefoner

Tillgångarnas status( igång, frånslagna,ej rapporterande) och lokaliseringsort

Arbetande, tomgång och körtider

Utnyttjandeprocent och bränsleförbrukning

Artikel - HANTERA TILLGÅNGAR PÅ FLERA ARBETSPLATSER - OAVSETT FABRIKAT, OAVSETT TYP AV UTRUSTNING

Det är en konstant balansakt - att hantera tillgångar på två eller fler arbetsplatser - och att göra detta jobb effektivt och ekonomiskt. Ett område där ineffektivitet kostar dig pengar är bränsleleveranser.

VISIONLINK OCH CAT® SLÄNTKONTROLL 3D - BARSLUND'S VITSORD

Överlägsen service

För att förbättra din produktivitet, så uppmanar vi dig att gå ett steg längre och upptäcka våra överlägsna serviceerbjudanden. Dessa service kommer att förse dig med de data du behöver.

Avancerad produktivitetsapplikation

Med detaljerad produktionshistorik, produktivitet och effektivitetsparametrar vid dina fingertoppar, kan du bättre utveckla framtida projektkostnader och lönsamhetsberäkningar för att hjälpa dig förbättra sista raden.  Cat® Avancerad Produktivitetsapplikation är ett web-baserat verktyg som används för att åskådliggöra Cat maskinproduktionsrelaterade data som inkluderar:

 • Applikation Profilering & Cycle Segmentering
 • Cykelräkning & Cykeltider
 • Produktivet & Effektivitet
 • Cykel & Nyttolastmätningar Detalj- data 

Appen kan nås från VisionLink® web interface och består av ett specialutformbart tangentbord, som cykel för cykel laddar ned data, schemautformbara rapporter och mer.

Last & Cykelövervakning

Vision Link Last & Cykel projektövervaknings-finessen gör det möjligt för dig att utveckla dina mobiltelefonutrustningar för att övervaka framskridandet av materialleveranser som sker mellan arbetsplatser på fältet och rapporterna om räknade laster och cykeltider för dina maskiner. Du kan hålla koll på din produktion och effektivitet mycket lätt och kostnadseffektivt.

Detta är en lösning för hela din maskinpark.

Fördelar:

 • Realtidsresultat
 • Automatiserad räkning
 • Övervaka många projekt samtidigt
 • Mindre frekventa arbetsplatstoppar
 • Identifiera ineffektiviteter, minska kostnader
 • Snabb returtid för investeringar

VisionLink® APIs

VisionLink Application Program Interface (API) service möjliggör för dig  att smidigt integrera information som rapporteras utifrån genom  VisionLink® applikation till kundapplikationer.

Vision Link API är en lista av datainmatade teman; till exempel, bränsleinformation, diagnoser, och händelsedata.

För en komplett lista av understödda teman, exempel på koder, och exempel på scheman, se API dokummentationssidan.

För att komma till Vision Link API, måste användaren ha en aktiv prenumeration på Vision Link Applikation & Ett API login-godkännande för att komma till  Vision Link API teman.

Vision Link API eliminerar behovet att "gräva" fram data från Vision Link Applikationen. Till exempel, data kan flyttas till ett ERP-system, projektledningens valda arbetsredskap. eller till en fältservicegivande enhet. De flesta av dataelementen som finns tillgängliga för en specifik maskin genom prenumeration kan erhållas genom Vision Link API.

Upptäck de andra teknologierna

Cat Connect Teknologier samverkar smidigt med dina utrustningar, och förbättrar deras arbetsprestanda såväl som din konkurrensförmåga.

Visa teknologier