Cat® connect

Hur kan du bli effektivare och tjäna mer pengar med din utrustning?
Upptäck Cat Connect teknologier och service.

Get access to our brochures

Before you can download our brochures from this website, we ask you to complete this short form. After you have filled in the form you can access all brochures directly.

Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Ditt meddelande har skickats.

Uppdatera sidan och börja ladda ner alla våra broschyrer på denna webbplats.

Uppdatera sidan

Cat® Detect

Tillbaka till översikt

Öka din uppmärksamhet, säkerhet och produktivitet

När du hanterar tunga maskiner på aktiva arbetsplatser, stora byggnadsprojekt eller i ett komplext dagbrott, behöver du få kännedom om allt som händer runt om dig. Att förbättra sikten förbättrar säkerheten och produktiviteten för hela din verksamhet.

Cat® Detect teknologier kombinerar säkerhets- och övervakningssystem för att förbättra förarnas uppmärksamhet. Genom att utvidga din uppsikt över arbetsområdet runt din maskinutrustning, kan du hålla personal och tillgångar säkra.

Fördelar

Utöka förarnas översikt över arbetsplatsen

Öka medvetenheten på arbetsplatsen

Öka självsäkerheten och produktiviteten

Upptäck de andra teknologierna

Cat Connect Teknologier samverkar smidigt med dina utrustningar, och förbättrar deras arbetsprestanda såväl som din konkurrensförmåga.

Visa teknologier